5. ročník westernových soubojů na střelnici Dobroutov pořádá KVZ Polná 11.5.2019. Srdečně vás zveme.

02.05.2019 10:17
Svaz vojáků v záloze ČR
Klub vojáků v záloze Polná
P R O P O Z I C E
5. ročníku westernových soubojů
A. Základní a všeobecná ustanovení
Název soutěže: Westernové souboje, 5. ročník,
Pořadatel a organizátor soutěže: KVZ Polná, reg. č. 0909.
Termín a místo soutěže: 11. 5. 2019, střelnice KVZ Polná v k.ú. Dobroutov
Organizační výbor: ředitel soutěže – Jiří Zvolánek
hlavní rozhodčí – Mgr. Tomáš Rosický
tajemník soutěže – JUDr. Ladislav Dolejší
správce střelnice – Mgr. Tomáš Rosický
inspektor zbraní – Milan Doležal
zdravotník soutěže – Mgr. Pavel Vodrážka
Soutěžní výbor: ředitel soutěže – Jiří Zvolánek
hlavní rozhodčí – Mgr. Tomáš Rosický
předseda hodnotící komise – JUDr. Ladislav Dolejší
Delegovaní rozhodčí: Mgr. Tomáš Rosický, Jiří Zvolánek, JUDr. Ladislav Dolejší, Martin Holý, Ing. Dušan Mrázek, Vít Vodrážka
B. Technická ustanovení
Závod je závodem jednotlivců ve střelbě z perkusních revolverů či jednočinných revolverů vyrobených do r. 1890 nabíjených ze zadu náboji laborovanými černým střelným prachem nebo jejich replik, pokud vzor či model byl vyroben do r. 1890. Počet komor revolveru není rozhodující. Volba zbraní je na soutěžících. Při plnění disciplíny je povoleno použití nejvýše dvou zbraní. U originálních zbraní soutěžící při přejímce zbraní prokáže rok výroby zbraně a způsobilost zbraně ke střelbě podle platných právních předpisů.
Dobové či stylové oblečení soutěžících odpovídající používané zbrani.
Soutěží se podle pravidel sportovní činnosti SVZ ČR, speciální technická ustanovení
z důvodu použití perkusního revolveru dle pravidel střeleckých soutěží WI – CZ.
Povinné vybavení: ochrana zraku, chrániče sluchu, opasek, pouzdra na zbraně a střelivo.
Doporučené množství střeliva: min. 150 – 200Ks na soutěžícího, případné větší množství
je výhodou.
Režim použití zbraní a střeliva: OPEN
Soutěžní disciplína:
Souboj, vzdálenost 15-25 m, čas neomezený, 2 – 6 padacích terčů. Vždy dva soutěžící s nabitými zbraněmi v pouzdrech přistupují dle na místě po rozpravě soutěžním výborem zvoleného herního systému (pavouk – jedno, dvoustranný, každý s každým a kombinace) a
vyvolání rozhodčím do palebného postavení. Do palebného postavení je dovoleno s sebou vzít a připravit k bezprostřednímu plnění disciplíny nejvýše dva revolvery splňující technické podmínky disciplíny jedinou cartridge či jediný jednotný náboj splňující technické podmínky disciplíny pro dobití zbraně přímo v palebném postavení. Počet perkusních zápalek pro výměnu v průběhu plnění disciplíny není omezen. Jiné střelivo či jeho komponenty jsou v palebném postavení vyloučeny. Střelivo či jeho komponenty mohou soutěžící vzít do palebného postavení v souladu s pravidly bezpečného zacházení s nimi tak, že je mají u sebe nebo na sobě zejména v sumkách a přípravcích odpovídajících charakteru soutěže. Výchozí poloha vstoje, ruce se nedotýkají zbraně ani ji bez dotyku neobepínají. Po signálu rozhodčího soutěžící tasí bezpečným způsobem zbraň (ě) z pouzdra (der) (zejména dbá na bezpečný úhel směřování ústí hlavně a kohout natahuje až ústí hlavně míří do cílové plochy) a pálí na terče. V souboji vítězí ten soutěžící, kterému se dříve podaří zasáhnout a zásahem do sklopené polohy uvést všechny terče či více terčů, podle zvoleného herního systému (u systému každý s každým je možná i remíza). Poslední terč každého soutěžícího je umístěn tak, že v případě zasažení padají poslední terče soupeřů přes sebe. Zasažením těchto terčů, pokud ostatní terče soutěžícího stojí soutěžící souboj prohrál. V případě, že do vystřílení všech nabitých nábojů soutěžící nezasáhl všechny terče a souboj není v souladu s pravidly pro provedení disciplíny ukončen, může nabít bez povelu a dle své úvahy do kterékoli zbraně, kterou plnil disciplínu a jejíž komory neobsahují nevystřelený náboj, jediný připravený náboj, za dodržení zásad pro bezpečnou manipulaci se zbraní (při dobíjení ústí hlavně směřuje vždy do cílové plochy) a pokračovat v souboji, dokud
jeden ze soutěžících nezvítězí nebo nedojde technickými podmínkami soutěže a pravidly disciplíny daný počet nábojů (zvolený počet revolverů, počet komor revolveru a využití
možnosti nastoupit k plnění disciplíny s jediným nábojem či povolenými komponenty pro
kompletní nabití jediné komory – jediná cartridge+zápalky bez omezení) či ukončení souboje v závislosti na zvoleném herním systému.
Hodnocení: Dle herního systému, zvoleného soutěžním výborem. První tři nejúspěšnější soutěžící obdrží diplom a drobné věcné ceny. Informační průběžné vyhodnocení dle časových možností.
Porušení pravidel soutěže, řádu střelnice, pokynů orgánu soutěže a střelnice, zákona a jakékoli nebezpečné chování, včetně ovlivnění návykovou látkou, alkohol nevyjímaje, se trestá dle závažnosti (napomenutí, diskvalifikace z disciplíny), zejména však diskvalifikací ze soutěže případně i okamžitým vykázáním z prostoru střelnice.
Bezpečnostní opatření
Všichni účastníci soutěže jsou povinni přísně dodržovat bezpečnostní opatření podle pravidel sportovní činnosti SVZ ČR a pravidel střeleckých soutěží WI – CZ. Závodníci, instruktoři střelby a rozhodčí povinně použijí chrániče sluchu a zraku. Zbraně a střelivo musí odpovídat zákonu č. 119/2002 Sb. a pravidlům sportovní činnosti SVZ ČR a v jejich mezích jako speciálním pravidlům soutěže i střeleckých soutěží WI – CZ.
B. Organizační ustanovení
Soutěž je otevřeným závodem pro všechny závodníky, kteří splňují podmínky zákona č. 119/2002 Sb. Všichni účastníci soutěže se soutěže účastní na vlastní náklady a vlastní
nebezpečí, což stvrzují svým podpisem na prezenční listině soutěže.
Přihlášky: na střelnici při prezentaci.
Zdravotnické zabezpečení:
Bude zajištěno po celou dobu soutěže na střelnici zdravotníkem soutěže a pohotovostním vozidlem.
Pojištění:
Členové SVZ ČR, kteří se na soutěži řádně a včas zaprezentují, budou na soutěži pojištěni krátkodobým úrazovým pojištěním podle pojistné smlouvy uzavřené mezi SVZ ČR a pojišťovnou VZP, a.s., č. 1310000010, ostatní soutěžící a účastníci vlastní úrazovou pojistkou.
Ostatní:
Informace o střelnici: https://kvzpolna.webgarden.cz/
Drobné občerstvení zajištěno na střelnici.
Na soutěži je při prezentaci vybírán příležitostný příspěvek ve výši 150,- Kč.
Rozhodčí a činovníci soutěže se mohou zúčastnit také jako soutěžící, pokud to neovlivní regulérní průběh a bezpečnost soutěže.
Hodnotné ceny westernových soutěží pořádaných KVZ Polná zajistí:
DAVE WESTERN GUNS s.r.o.,
https://www.zbrane-dave.cz/
D. Časový průběh soutěže
7,30 – 8,30 příjezd účastníků, prezence, přejímka zbraní
8,30 – 8,45 porada rozhodčích a soutěžního výboru
8,45 – 9,00 poučení bezpečnosti, zahájení soutěže
9,00 – 12,00 plnění soutěžní disciplíny
12,00 – 13,00 přestávka na oběd
13,00 - 16,00 plnění soutěžní disciplíny
16,00 – 17,00 vyhlášení výsledků, ukončení soutěže
E. Schvalovací ustanovení
Propozice byly schváleny radou KVZ Polná dne 11. 4. 2019
Předseda KVZ Polná Ředitel soutěže Hlavní rozhodčí
Vít Vodrážka v.r. Jiří Zvolánek v.r. Mgr. Tomáš Rosický v.r.

Zpět


Kontaktujte nás

Anketa

Myslíte nyní na větší bezpečnost, jako nákup nové zbraně ?

Ne, nebojím se
23%
2 032

Trochu ano
3%
275

Ano, myslím na nákup nové zbraně
46%
4 032

Již jsem si zbraň koupil
27%
2 384

Celkový počet hlasů: 8723