Perkusní závody 8th Cavalery Company ASK Stará Boleslav dne 21.4.2018 ve Staré Boleslavi .

16.03.2018 16:25
FAR WEST CLUB WILD GUN MAN
8th Cavalery Company ASK Stará Boleslav
Vás zve ve spolupráci s BULLET CORRALem
na XXIV. ročník srazu střelců z historických zbraní
spojeného s tábořením a střeleckými soutěžemi
konaný 21.04.2018 v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi v prostoru vojenské střelnice
(z dálnice PRAHA-Mladá Boleslav-Turnov-Liberec sjezd St. Boleslav, odbočka ke kasárnám, projet okolo letadla
a pak se držet dle plotu a odbočovat vždy doprava).
Příjezd možný již v pátek v odpoledních hodinách, odjezd v neděli.
 
Oblečení všech účastníků výhradně dobové, střelecké soutěže se budou konat v těchto kategoriích:
- křesadlová puška (libovolná)
- perkusní puška předovka (libovolná)
- perkusní puška zadovka
- perkusní revolver
- perkusní – křesadlová pistole
- Obrana ranče (kombinace)
- Svišť - malá soutěž pro malé střelce z malorážky. Takže vezměte sviště sebou.
- V případě dostatku času SOUBOJE
Souboj - perkusní revolver na soustavu padacích terčů – vyřazovací systém
Souboj - perkusní - křesadlové pistole na soustavu padacích terčů – vyřazovací systém
Souboj - perkusní - křesadlové pušky na soustavu padacích terčů – vyřazovací systém
 
VŠICHNI PŘÍTOMNÍ SOUTĚŽÍCÍ SE NA ZÁVĚR ZŮČASTNÍ LOSOVÁNÍ TOMBOLY !!!
SPONZOR SOUTĚŽE
                                                        
Popsání vlastních disciplín bude oznámeno na místě, pravidlem bude, že puškové disciplíny mohou být stříleny až do
vzdálenosti 100 metrů, revolverové do 25 metrů. Doporučený počet ran pro pušku a pistoli je 40, pro revolver 50 ran.
 
Začátek střeleckých soutěží je v sobotu v 9.00 hod., přijímání přihlášek a registrace od 8.30 hod. Střelci startují na
vlastní nebezpečí a plně zodpovídají za případnou škodu či újmu způsobenou sobě nebo jiným!!! Při střelbě na kovové
terče je povinná ochrana zraku jak střelců, tak diváků, ochrana sluchu je doporučená. Je zakázáno během soutěže
požívání alkoholu a na střelišti kouření (manipulace s černým prachem). Střílí se dle pravidel WI-CZ. Střelci musí být
vybaveni patrontaškami nebo tornami na munici. Při nabíjení pušek a pistolí platí bezpečnostní zásada, že z prachovnice
se nebude sypat přímo do hlavně černý prach – buď použít cartridge nebo prachovnici s přesýpací odměrkou. Nabíjení
perkusního revolveru bude ve vyznačeném prostoru, nabíjení perkusních a křesadlových pušek na palebné čáře bez
odkládacích stolů.
 
Příspěvek na režii je 50 Kč za jednu kategorii, minimální počet střelců v každé kategorii je pět, u souboje dva.
U registrovaných zbraní je nutné předložit při prezentaci Z.P. a průkaz zbraně. Pořadatel si vyhražuje právo případných
změn, které oznámí před zahájením soutěže nebo jednotlivé střelecké položky.
Další informace na WWW.ASK-OHS.WEBNODE.CZ
Ředitel soutěže: Václav Klauber

Zpět


Kontaktujte nás

Anketa

Myslíte nyní na větší bezpečnost, jako nákup nové zbraně ?

Ne, nebojím se
28%
1 645

Trochu ano
2%
92

Ano, myslím na nákup nové zbraně
45%
2 625

Již jsem si zbraň koupil
26%
1 511

Celkový počet hlasů: 5873