Kalendář závodů nejen AWS

 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
FAR WEST CLUB WILD GUN MAN
8th Cavalery Company ASK Stará Boleslav
Vás zve ve spolupráci s BULLET CORRALem
na XXIV. ročník srazu střelců z historických zbraní
spojeného s tábořením a střeleckými soutěžemi
konaný 21.04.2018 v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi v prostoru vojenské střelnice
(z dálnice PRAHA-Mladá Boleslav-Turnov-Liberec sjezd St. Boleslav, odbočka ke kasárnám, projet okolo letadla
a pak se držet dle plotu a odbočovat vždy doprava).
Příjezd možný již v pátek v odpoledních hodinách, odjezd v neděli.
 
Oblečení všech účastníků výhradně dobové, střelecké soutěže se budou konat v těchto kategoriích:
- křesadlová puška (libovolná)
- perkusní puška předovka (libovolná)
- perkusní puška zadovka
- perkusní revolver
- perkusní – křesadlová pistole
- Obrana ranče (kombinace)
- Svišť - malá soutěž pro malé střelce z malorážky. Takže vezměte sviště sebou.
- V případě dostatku času SOUBOJE
Souboj - perkusní revolver na soustavu padacích terčů – vyřazovací systém
Souboj - perkusní - křesadlové pistole na soustavu padacích terčů – vyřazovací systém
Souboj - perkusní - křesadlové pušky na soustavu padacích terčů – vyřazovací systém
 
VŠICHNI PŘÍTOMNÍ SOUTĚŽÍCÍ SE NA ZÁVĚR ZŮČASTNÍ LOSOVÁNÍ TOMBOLY !!!
SPONZOR SOUTĚŽE
                                                        
Popsání vlastních disciplín bude oznámeno na místě, pravidlem bude, že puškové disciplíny mohou být stříleny až do
vzdálenosti 100 metrů, revolverové do 25 metrů. Doporučený počet ran pro pušku a pistoli je 40, pro revolver 50 ran.
 
Začátek střeleckých soutěží je v sobotu v 9.00 hod., přijímání přihlášek a registrace od 8.30 hod. Střelci startují na
vlastní nebezpečí a plně zodpovídají za případnou škodu či újmu způsobenou sobě nebo jiným!!! Při střelbě na kovové
terče je povinná ochrana zraku jak střelců, tak diváků, ochrana sluchu je doporučená. Je zakázáno během soutěže
požívání alkoholu a na střelišti kouření (manipulace s černým prachem). Střílí se dle pravidel WI-CZ. Střelci musí být
vybaveni patrontaškami nebo tornami na munici. Při nabíjení pušek a pistolí platí bezpečnostní zásada, že z prachovnice
se nebude sypat přímo do hlavně černý prach – buď použít cartridge nebo prachovnici s přesýpací odměrkou. Nabíjení
perkusního revolveru bude ve vyznačeném prostoru, nabíjení perkusních a křesadlových pušek na palebné čáře bez
odkládacích stolů.
 
Příspěvek na režii je 50 Kč za jednu kategorii, minimální počet střelců v každé kategorii je pět, u souboje dva.
U registrovaných zbraní je nutné předložit při prezentaci Z.P. a průkaz zbraně. Pořadatel si vyhražuje právo případných
změn, které oznámí před zahájením soutěže nebo jednotlivé střelecké položky.
Další informace na WWW.ASK-OHS.WEBNODE.CZ
Ředitel soutěže: Václav Klauber
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
 

Střelnice Placy pořádá ve dnech 14. dubna a 8. září 2018

Mezinárodní střelecký závod zbraní divokého západu Medvědí tlapa Setha Kinmana

 

Propozice:

100 m – 8 ran na kuře

150 m – 8 ran na prase

200 m – 8 ran na krocana

300 m – 8 ran na berana

400 m – 8 ran na medvěda

500 m – 8 ran na bizona

 

Kovové siluety zvířat budou umístěny před záchytným valem, po odstřílení jedné vzdálenosti, se střelci vždy odstoupí na další vzdálenější palebnou čáru.

 

Kategorie:

Libovolná předovka (perkusní, křesadlová nebo moderní „in-line“)

Perkusní zadovka

Nábojová zadovka (náboje plněné černým prachem)

Nábojová zadovka (náboje plněné bezdýmným prachem)

Libovolná kulovnice s dobovým puškohledem

Originál (originální zbraně vyrobené do roku 1895, s tormentací)

 

Vybavení:

Zbraně odpovídající době dobývání divokého západu, vyrobené do roku 1895. Využití pozorovacího dalekohledu a pozorovatele je povoleno. Doporučené množství munice nejméně 48 ks na kategorii. Střílí se pouze olověnými střelami! Ochrana zraku u předovek a u perkusních zadovek je povinná, u ostatních doporučená! Ochrana sluchu doporučená!

 

Hodnocení:

Každý zásah do kovové siluety je hodnocen jedním bodem, nejvyšší možné bodové ohodnocení je 48 bodů.

 

Organizace:

Registrace střelců probíhá v sobotu od 7 do 8 hodin. Střelba započne v 8.30 hodin. Startovné je Kč 400,- plus Kč 200,- za případnou druhou kategorii. Jeden střelec se může účastnit nejvýše dvou kategorií. Páteční trénink začíná v 11 hodin. Příjezd na střelnici v pátek, nastřelení zbraně a přespání ve vlastních stanech do dne závodu jsou možné po domluvě se správcem střelnice. Každý závodník startuje na vlastní nebezpečí a je povinen dodržovat provozní řád střelnice. Na střelnici je zakázáno požívat alkoholické nápoje!!!

 

Na střelnici platí nový provozní řád, který je k dispozici na webu střelnice – www.placy.cz. Prosíme, seznamte se s ním předem. Nově je střelcům umožněna střelba dle jejich dovedností. Proto je pro ty, kteří se neúčastnili předchozích ročníků, povinný páteční trénink z důvodu nastřelení zbraně a ověření schopností střelce. Trénink bude probíhat v pátek před závodem od 11:00 až 17:00 hodin

 

Přihlášení do závodu proveďte zasláním zprávy na e-mail info@placy.cz, kde uvedete, jakou kategorie budete střílet a zda využijete možnost zúčastnit se den před závodem tréninku. Přihlášku je třeba poslat nejpozději dva dny před datem závodu. Pořadatel si vyhrazuje právo na změny.

 

Kontakt:

Lukáš Hradecký, ředitel závodu, tel.: +420 728 336 065, e-mail: hradecky158@centrum.cz

Martin Lukeš, správce střelnice, tel: +420 775 343 055, e-mail: info@placy.cz

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
Rok 2018
 
Kalendář závodů AWS pro rok 2018 . Prosím pěčlivě sledujte. Kalendář se STÁLE průběžně doplňuje  .

 

 
Rok 2017
 
Kalendář závodů AWS pro rok 2017 . Prosím pěčlivě sledujte. Kalendář se STÁLE průběžně doplňuje  .
 
 
Rok 2016
 
Kalendář závodů AWS pro rok 2016 . Prosím pěčlivě sledujte. Kalendář se STÁLE průběžně doplňuje  .
 
 
 

Rok 2015

Kalendář závodů AWS pro rok 2015 . Prosím pěčlivě sledujte. Kalendář se STÁLE průběžně doplňuje  .

 

Rok 2014

Kalendář závodů AWS pro rok 2014 . Prosím pěčlivě sledujte. Kalendář se STÁLE průběžně doplňuje  .

 

Rok 2013

Rok 2012

      MČR  + Č-S LIGA   (6. 9. 2012 - OPAŘANY u Tábora)

 

ROK 2011

Kalendář závodů AWS na rok 2010  .  Prosíme stále sledujte kalendář, průběžně se doplňuje .

Kalendář závodů na sezónu 2009. Čekají následující závody :

 •      10.01.2009  Německo - Philippsburg  1st Frozen Black Powder Shooting Party
 •      17.01.2009  AWS Přelouč - Zimní tažení 
 •      07.03.2009  Střelnice Halda - Kladno Memoriál Romana Horešovského
 •      14.03.2009  1.PISTOLNICKÝ BÁL  AWS  -  hospoda "U Boudů"
 •      21.03.2009  Střelnice Lišov - Šumavský western
 •      04.04.2009  Střelnice Halda - Kladno Pro pár dolarů navíc
 •      25 - 26.04.2009  Itálie - TOPPO  3a di Campionato Open
 •      16.05.2009  AWS Přelouč - Májové střílení
 •      28 - 30.05.2009  Slovensko - DOMANIŽA   6. Mistrovství Slovenska v Kovbojské Akční Střelbě
 •      05 - 06.06.2009  Německo - Philippsburg  1st German Territory Roundup 10 Stages Cowboy Action Shooting
 •      06.06.2009  Starý Plzenec  12.ročník westernových závodů
 •      12 - 13.06.2009  Opařany - Tábor
 •      19 - 28.6.2009  MISTROVSTVÍ SVĚTA V COWBOY ACTION SHOOTING  END OF TRAIL  NEW MEXICO  USA
 •      20.6.2009  Střelnice Halda - Kladno  Farmářská .22
 •      02 - 04.07.2009  VI. DAYS of TRUTH  a  VII. MISTROVSTVÍ  ČR v Cowboy Action Shooting - OPAŘANY
 •      26.07.2009  Švédsko - Purgatory
 •      01.08.2009  Střelnice Halda - Kladno Colty bez pozlátka
 •      06 - 09.08.2009  Německo - Philippsburg  9. Open German Championship Philippsburg Star
 •      15.08.2009  Přítkov - Muži z Ďáblovy rokle - Sponzor  DAVE Western guns
 •      29.08.2009  AWS Tachov - Tachovská rokle
 •      04 - 06.09.2009  Itálie - Mazzano  Finale SASS sanctioned OWSS
 •      05.09.2009  Střelnice Halda - Kladno Drsní jezdci
 •      10.10.2009  Střelnice Halda - Kladno
 •      24.10.2009  AWS Přelouč - Poslední rána
 •      07.11.2009  Střelnice Halda - Kladno Velké ticho
 •      05.12.2009  Střelnice Lišov - Mikulášský western

 

Kalendář závodů na rok 2008

 • 2008
 • PŘELOUČ-I (2. února 2008 - AWS Přelouč)
 • Memoriál Romana Horešovského (1. března 2008 - Střelnice Halda - Kladno)
 • Pro pár dolarů navíc (5. dubna 2008 - Střelnice Halda - Kladno)
 • Ludvíkovice (19. dubna 2008 - Ludvíkovice)
 • ŽLUTICE 2008 (26. dubna 2008 - Žlutice)
 • PŘELOUČ-II (3. května 2008 - AWS Přelouč)
 • HONKY TONK REBELS - UDINE (8. května 2008 - SHOOTING CLUB UDINE - Itálie)
 • "TACHOVSKÁ ROKLE" (24. května 2008 - Tachov)
 • 11. ročník závodů ve westernové střelbě ve Starém Plzenci (7. června 2008 - Starý Plzenec)
 • MISTROVSTVÍ SVĚTA V KOVBOJSKÉ AKČNÍ STŘELBĚ (13. června 2008 - NEW MEXICO 13.- 22. června 2008)
 • Farmářská.22 (21. června 2008 - Střelnice Halda - Kladno)
 • VI. MISTROVSTVÍ ČR V KOVBOJSKÉ AKČNÍ STŘELBĚ - LUDVÍKOVICE 2008 - VI. CZECH REPUBLIC CHAMPIONSHIP OF COWBOY ACTION SHOOTING (3. 7. 2008 - LUDVÍKOVICE 03.- 05.červenec 2008)
 • PŘÍTKOV (19. července 2008 - Přítkov)
 • Colty bez pozlátka (19. 7. 2008 - Střelnice Halda - Kladno)
 • II. Otevřené Mistroství Polska ve westernové střelbě "Divoké Pohraničí 2008". (25. července 2008 - Střelnice CWKS Legia. Varšava - Rembertów)
 • Philippsburg Star, Deutsche Meisterschaft BDS. (7. srpna 2008 - Philippsburg.)
 • "End of Trail SASS Italy 2008" - finale del Campionato Italiano CAS (13. srpna 2008 - Mezzano)
 • DAYS of TRUTH - ME 2007 (SLOVENSKO 27.-31. srpna 2008)
 • PŘELOUČ-III (6. září 2008 - AWS Přelouč)
 • Drsní jezdci (6. září 2008 - Střelnice Halda - Kladno)
 • Memoriál Ed.Mc.Giverna (11. října 2008 - Střelnice Halda - Kladno)
 • Velké ticho (8. listopadu 2008 - Střelnice Halda - Kladno)


V sezóně 2007 proběhly následující závody:

 • 31. března Itálie - UDINE (Itálie)
 • 21. dubna PŘELOUČ (AWS)
 • 26. května TACHOV Tachovská "Rokle" (AWS)
 • 02. června STARÝ PLZENEC (AWS)
 • 16. června Střelnice Děčín ZUBÁKOVA MÍŘENÁ (AWS)
 • 23. června PŘÍTKOV Muži z Ďáblovy rokle (AWS)
 • 5. - 8. srpna PŘELOUČ V.MČR (AWS)
 • 26. - 29. srpna Mezinárodní mistrovství SLOVENSKA (Slovensko-SAWS)      
 • 3. - 5. srpna Philippsburg (Deutsche Meisterschaft Westernschießen Německo)      
 • 10. - 12. srpna  Norsko (Scandinavian championship Norway)      
 • 21. - 26. srpna Itálie (DAYS of TRUTH - ME Itálie)    

Kontaktujte nás

Anketa

Myslíte nyní na větší bezpečnost, jako nákup nové zbraně ?

Ne, nebojím se
29%
1 602

Trochu ano
1%
76

Ano, myslím na nákup nové zbraně
44%
2 383

Již jsem si zbraň koupil
25%
1 374

Celkový počet hlasů: 5435