Historicky I.European End of Trail SASS Cowboy Action Shooting se uskutečnil v Itálii 2008 .

20.08.2008 08:11

Zpět


Fotogalerie: Historicky I.European Championship End of Trail SASS Cowboy Action Shooting se uskutečnil v Itálii.

/album/fotogalerie-historicky-i-european-sass-cowboy-action-shooting-se-uskutecnil-v-italii/zahajeni-italskou-vlajku-nese-alchimista-jpg/

—————

/album/fotogalerie-historicky-i-european-sass-cowboy-action-shooting-se-uskutecnil-v-italii/zahajeni-americkou-vlajku-nese-lasiter-jpg/

—————

/album/fotogalerie-historicky-i-european-sass-cowboy-action-shooting-se-uskutecnil-v-italii/zahajeni-nemecka-vlajka-jpg/

—————

/album/fotogalerie-historicky-i-european-sass-cowboy-action-shooting-se-uskutecnil-v-italii/zahajeni-finska-vlajka-jpg/

—————

/album/fotogalerie-historicky-i-european-sass-cowboy-action-shooting-se-uskutecnil-v-italii/zahajeni-francouska-vlajka-jpg/

—————

/album/fotogalerie-historicky-i-european-sass-cowboy-action-shooting-se-uskutecnil-v-italii/zahajeni-ceskou-vlajku-nese-thundermaid-jpg/

—————

/album/fotogalerie-historicky-i-european-sass-cowboy-action-shooting-se-uskutecnil-v-italii/zahajeni-madarskou-vlajku-nese-el-hackito-jpg/

—————

/album/fotogalerie-historicky-i-european-sass-cowboy-action-shooting-se-uskutecnil-v-italii/zahajeni-polska-vlajka-jpg/

—————

/album/fotogalerie-historicky-i-european-sass-cowboy-action-shooting-se-uskutecnil-v-italii/zahajeni-rakouska-vlajka-jpg/

—————

/album/fotogalerie-historicky-i-european-sass-cowboy-action-shooting-se-uskutecnil-v-italii/cekani-na-strelbu-v-popredi-prezident-italske-asociace-alchimista-jpg/

—————

/album/fotogalerie-historicky-i-european-sass-cowboy-action-shooting-se-uskutecnil-v-italii/ceska-grupa-ze-zadu-jpg/

—————

/album/fotogalerie-historicky-i-european-sass-cowboy-action-shooting-se-uskutecnil-v-italii/alchimista-pouziva-revolvery-f-lli-pietta-jpg/

—————

/album/fotogalerie-historicky-i-european-sass-cowboy-action-shooting-se-uskutecnil-v-italii/detail-terce-kyvacky-jpg/

—————

/album/fotogalerie-historicky-i-european-sass-cowboy-action-shooting-se-uskutecnil-v-italii/general-grant-z-usa-jpg/

—————

/album/fotogalerie-historicky-i-european-sass-cowboy-action-shooting-se-uskutecnil-v-italii/general-grant-z-usa-2-jpg/

—————

/album/fotogalerie-historicky-i-european-sass-cowboy-action-shooting-se-uskutecnil-v-italii/general-grant-z-usa-3-jpg/

—————

/album/fotogalerie-historicky-i-european-sass-cowboy-action-shooting-se-uskutecnil-v-italii/ital-strilejici-cerny-prach-jpg/

—————

/album/fotogalerie-historicky-i-european-sass-cowboy-action-shooting-se-uskutecnil-v-italii/italska-strelkyne-2-jpg/

—————

/album/fotogalerie-historicky-i-european-sass-cowboy-action-shooting-se-uskutecnil-v-italii/italska-strelkyne-jpg/

—————

/album/fotogalerie-historicky-i-european-sass-cowboy-action-shooting-se-uskutecnil-v-italii/krasny-dobovy-vozik-na-zbrane-jpg/

—————

/album/fotogalerie-historicky-i-european-sass-cowboy-action-shooting-se-uskutecnil-v-italii/italska-strelkyne-3-jpg/

—————

/album/fotogalerie-historicky-i-european-sass-cowboy-action-shooting-se-uskutecnil-v-italii/kazda-stage-mela-sveho-sponzora-jpg/

—————

/album/fotogalerie-historicky-i-european-sass-cowboy-action-shooting-se-uskutecnil-v-italii/italska-strelkyne-4-jpg/

—————

/album/fotogalerie-historicky-i-european-sass-cowboy-action-shooting-se-uskutecnil-v-italii/italsky-strelec-alchimista-jpg/

—————

—————