Reklamační řád .

01.02.2012 21:36

                                                                        REKLAMAČNÍ  ŘÁD  .

Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout a zkontrolovat bez zbytečného odkladu  .

V případě zjištěných závad je kupující povinen prodávajícího o těchto závadách informovat  písemně nejpozději do třech dnů od převzetí zboží  .

 • Vznikne-li na zboží dodaném dobírkou DAVE WESTERN GUNS  vada, zakládající odpovědnost dodavatele za vadu zboží, musí kupující uplatnit reklamaci písemně  .
 • Písemné oznámení o zjištěných závadách uplatňuje kupující na adrese:

  DAVE WESTERN GUNS s.r.o. .
  Opletalova 6  .
  110 00  Praha 1  .
  Tel./fax: (+420) 224247470  .

  nebo na e-mailové adrese: info@zbrane-dave.cz  .

  Oznámení o závadách musí obsahovat :

         1.  Jméno kupujícího  .

         2.  Adresu  .

         3.  E-mail a tel.číslo .

         4.  Podrobný popis závady  .

         5.  Popis, jak závada vznikla  .
 

 • Do třech pracovních dnů po obdržení oznámení o závadách podle bodu 1 a 2 tohoto reklamačního řádu prodávající informuje kupujícího o následném postupu v závislosti na druhu zboží, především o tom, kam má kupující vadné zboží doručit (sídlo prodávajícího, autorizovaný servis apod.)  .
 • Pro úspěšné vyřízení reklamace je nutné, aby kupující byl schopen předložit doklad o zaplacení zboží   .
 • V závislosti na druhu vad a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, ve znění pozdějších změn a doplnění, má kupující možnost se domáhat zejména, aby vadné zboží bylo opraveno nebo vyměněno za zboží nové, popřípadě může od kupní smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny  .
 • Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka  .
 • Úhrada poštovného při výměně zboží nebo reklamaci  :
  V případě, že se zákazník rozhodne zboží vrátit nebo zaslat k výměně či uplatnění reklamace, hradí poštovné zásilky k nám. Poštovné zásilky s vyměněným zbožím a zbožím po uplatnění reklamace hradí na adresy v České republice DAVE WESTERN GUNS s.r.o., u zásilek do zahraničí zákazník  .
  Pokud zákazník obdržel nesprávné zboží a vrací jej k výměně, uhradí  DAVE WESTERN GUNS s.r.o.  poštovné za tuto zásilku poškozenému zákazníkovi v hotovosti (s vyměněným zbožím), složenkou nebo bankovním převodem. Poštovné zásilky s vyměněným zbožím hradí  DAVE WESTERN GUNS s.r.o.  .

UPOZORNĚNÍ: Vracené zboží (k reklamaci, výměně, atp.) neposílejte na dobírku!

DAVE WESTERN GUNS s.r.o. si vyhrazuje právo nepřevzít zásilky od zákazníků odeslané na dobírku!

 

Zpět


Kontaktujte nás

Anketa

Myslíte nyní na větší bezpečnost, jako nákup nové zbraně ?

Ne, nebojím se
23%
2 181

Trochu ano
4%
366

Ano, myslím na nákup nové zbraně
46%
4 383

Již jsem si zbraň koupil
27%
2 599

Celkový počet hlasů: 9529