Reklamační řád .

01.07.2021 21:36

                                                                        REKLAMAČNÍ  ŘÁD  .

Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout a zkontrolovat bez zbytečného odkladu.

V případě zjištěných závad je kupující povinen prodávajícího o těchto závadách informovat písemně nejpozději do třech dnů od převzetí zboží.

 • Vznikne-li na zboží dodaném dobírkou DAVE WESTERN GUNS  vada, zakládající odpovědnost dodavatele za vadu zboží, musí kupující uplatnit reklamaci písemně.
 • Písemné oznámení o zjištěných závadách uplatňuje kupující na adrese:

  DAVE WESTERN GUNS s.r.o.
  PO BOX 10
  434 01 Roudnice nad Labem
  Tel.: +420 601 368 931

  nebo na e-mailové adrese: info@zbrane-dave.cz  .

  Oznámení o závadách musí obsahovat :

         1.  Jméno kupujícího.

         2.  Adresu.

         3.  E-mail a tel.číslo.

         4.  Podrobný popis závady.

         5.  Popis, jak závada vznikla.

         6.  Doklad o zaplacení zboží (prodejku,paragon,záruční list).
 

 • Do třech pracovních dnů po obdržení oznámení o závadách podle bodu 1 a 2 tohoto reklamačního řádu prodávající informuje kupujícího o následném postupu v závislosti na druhu zboží, především o tom, kam má kupující vadné zboží doručit (sídlo prodávajícího, autorizovaný servis apod.)  .
 • Pro úspěšné vyřízení reklamace je nutné, aby kupující byl schopen předložit doklad o zaplacení zboží   .
 • V závislosti na druhu vad a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, ve znění pozdějších změn a doplnění, má kupující možnost se domáhat zejména, aby vadné zboží bylo opraveno nebo vyměněno za zboží nové, popřípadě může od kupní smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny.
 • Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka  .
 • Úhrada poštovného při výměně zboží nebo reklamaci  :
  V případě, že se zákazník rozhodne zboží vrátit nebo zaslat k výměně či uplatnění reklamace, hradí poštovné zásilky k nám. 
   

UPOZORNĚNÍ: Vracené zboží (k reklamaci, výměně, atp.) neposílejte na dobírku!

DAVE WESTERN GUNS s.r.o. si vyhrazuje právo nepřevzít zásilky od zákazníků odeslané na dobírku!

 

Zpět