Reklamační řád .

01.07.2021 21:36

                                                                        REKLAMAČNÍ  ŘÁD  .

Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout a zkontrolovat bez zbytečného odkladu.

V případě zjištěných závad je kupující povinen prodávajícího o těchto závadách informovat písemně nejpozději do třech dnů od převzetí zboží.

 • Vznikne-li na zboží dodaném dobírkou DAVE WESTERN GUNS  vada, zakládající odpovědnost dodavatele za vadu zboží, musí kupující uplatnit reklamaci písemně.
 • Písemné oznámení o zjištěných závadách uplatňuje kupující na adrese:

  DAVE WESTERN GUNS s.r.o.
  PO BOX 10
  434 01 Roudnice nad Labem
  Tel.: +420 601 368 931

  nebo na e-mailové adrese: info@zbrane-dave.cz  .

  Oznámení o závadách musí obsahovat :

         1.  Jméno kupujícího.

         2.  Adresu.

         3.  E-mail a tel.číslo.

         4.  Podrobný popis závady.

         5.  Popis, jak závada vznikla.

         6.  Doklad o zaplacení zboží (prodejku,paragon,záruční list).
 

 • Do třech pracovních dnů po obdržení oznámení o závadách podle bodu 1 a 2 tohoto reklamačního řádu prodávající informuje kupujícího o následném postupu v závislosti na druhu zboží, především o tom, kam má kupující vadné zboží doručit (sídlo prodávajícího, autorizovaný servis apod.)  .
 • Pro úspěšné vyřízení reklamace je nutné, aby kupující byl schopen předložit doklad o zaplacení zboží   .
 • V závislosti na druhu vad a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, ve znění pozdějších změn a doplnění, má kupující možnost se domáhat zejména, aby vadné zboží bylo opraveno nebo vyměněno za zboží nové, popřípadě může od kupní smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny.
 • Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka  .
 • Úhrada poštovného při výměně zboží nebo reklamaci  :
  V případě, že se zákazník rozhodne zboží vrátit nebo zaslat k výměně či uplatnění reklamace, hradí poštovné zásilky k nám. 
   

UPOZORNĚNÍ: Vracené zboží (k reklamaci, výměně, atp.) neposílejte na dobírku!

DAVE WESTERN GUNS s.r.o. si vyhrazuje právo nepřevzít zásilky od zákazníků odeslané na dobírku!

 

Zpět


Kontaktujte nás

Anketa

Myslíte nyní na větší bezpečnost, jako nákup nové zbraně ?

Ne, nebojím se
22%
2 617

Trochu ano
6%
683

Ano, myslím na nákup nové zbraně
43%
5 167

Již jsem si zbraň koupil
30%
3 588

Celkový počet hlasů: 12055