SHARPS - puška na celý život. 2/2

25.09.2018 15:02

SHARPS – puška na celý život

Perkusní puška Sharps je bezesporu originální konstrukcí, stará více než 170 let, která i v současné době má co nabídnout. Je to jednoranná kulovnice, jejíž závěr byl zkonstruován tak, aby zvládal udržet i ty nejvyšší tlaky spalných plynů tehdejších nábojů.

Pokud současná replika nese označení výrobce „Davide Pedersoli“, získáme navíc i vysokou užitnou hodnotu. Tato italská firma vyrábí pušky Sharps z velmi kvalitních materiálů, jež jsou použity na všechny části zbraně, ať už se jedná o Sharpsky perkusní, nebo nábojové. Nábojovými Sharpskami jsou myšleny modely určené pro náboje se středovým zápalem, nejčastěji v rážích 45 - 70, 45 - 90, 45 -120, které mohou být plněny jak černým, tak i bezdýmým střelným prachem. Mají i odlišnou konstrukci závěru s vnitřním zápalníkem.

Pokud byste ale byli sebevíce přesvědčeni, že bezdýmý prach můžete nasypat do kovové nábojnice určené pro perkusní Sharps, rozhodně to nedělejte. Jak již bylo uvedeno, modely určené pro použití  bezdýmých střelných prachů, mají odlišnou konstrukci závěru i těsnění tlaku spalných plynů. Vždy je třeba řídit se pokyny výrobce.

Závěr perkusní pušky Sharps je pravoúhlý blok, vyrobený z jednoho kusu oceli. Celým závěrem prochází dvakrát lomený zátravkový kanál, na jehož vyústění směrem do nábojové komory je výměnný bronzberylliový šroub, odolný proti vypalování. Tento šroub prochází středem závěrové destičky a po uzavření závěru je v těsném kontaktu s nábojnicí. Jde v podstatě o prodloužení zátravkového kanálu a přímé navedení zážehu od perkusní zápalky na náplň černého prachu v nábojnici. Na opačném konci zátravkového kanálu je našroubován ocelový piston, který může být vyměněn za bronzberylliový. Na otázku, proč výrobce používá bronzberyllium, je jednoduchá odpověď. Bronzberyllium je tvrdý a těžce tavitelný kov, který odolává teplotám do 2500 stupňů Celsia a svými vlastnostmi se vyrovná nejkvalitnější nerezové oceli.

Pokud vyjmeme závěr ze zbraně, je možno jej celý rozebrat. Na jeho pravé straně, z čelního pohledu, je šroub M5, který uzavírá zátravkový kanál z boku. Svým koncem zasahuje do zátravkového šroubu v čele závěru, jistí ho proti pootočení a usměrňuje zážeh od zápalky k náboji. Po jeho vyšroubování je možno celý zátravkový kanál vyčistit.

Na levé straně závěru je rovněž šroub M5, po jehož vyšroubování lze rozebrat celý pákový mechanismus zbraně. Pod předpažbím je k hlavni přišroubované ploché ocelové pero, působící svou silou přímo na páku závěru. Celým systémem prochází příčný čep, na němž je závěrový mechanismus zavěšen. Pečlivá údržba a vhodné mazání celého tohoto mechanismu je více než důležitá.

Pro střelbu jsou určeny 6 milimetrové čtyřkřídlé nebo šestikřídlé zápalky. Čtyřkřídlé zápalky jsou lisovány z mosazného plechu, jsou levnější, a např. německá firma RWS je nabízí pod označením No. 1081. Šestikřídlé zápalky jsou vyráběny z plechu měděného a dle specifikace výrobce RWS jsou prodávány s označením No.1218.

Pokud se podíváme na náboje pro perkusní Sharpsky, můžeme je rozdělit na dva typy – kovový a papírový. Kovové náboje, tak jak je dnes nabízí firma D. Pedersoli, nemají historickou předlohu. Jsou vyráběny z mosazi třískovým obráběním . Pro ráži .45 (.451) je určen jeden typ kovové nábojnice, pro ráži .54 (.541) jsou v nabídce typy dva.

Pro pušku ráže .45 (.451) je pod kódovým označením výrobce – USA 517- 451, nabízen jeden typ nábojnice  pro střelu „original design“ a „modern design“.  Nábojnice má průměr 12,6 mm, a délku 60,9 mm. Tvarově je lehce kuželovitá od průměru 12,6 mm u paty nábojnice, k průměru 12,3 mm u krčku. Maximální množství černého prachu Swiss 2Fg, které je možno dostat do této nábojnice je 50 grainů, což je 3,24 gramu.

V ráži .54 (.541) jsou pod kódovým označením výrobce nabízeny dva typy nábojnic. Kód USA 517-54 A pro nábojnici určenou pro střelu .54 modern, kód USA 517-54 B pro nábojnici určenou pro střelu .54 original. Nábojnice pro střelu .54 modern má průměr 15,4 mm a je lehce kuželovitá – 15,4 mm u paty nábojnice k průměru 14,7 mm u krčku. Její délka je 36,3 mm a pojme 54 grainů ( 3,5 gramu ) černého prachu Swiss 2Fg.

Nábojnice pro střelu .54 original má shodné vnější rozměry,  je ale delší, a to 42,0 mm. Pojme rovněž 54 grainů černého prachu Swiss 2Fg. Je to tím, že střela original má jiný tvar než střela modern, a je svou patou zalisována hlouběji do nábojnice. Po zalisování střel, mají oba typy nábojů přibližně stejnou délku.

Podíváme li se podrobněji na oba typy střel pro perkusní Sharpsky, tedy original a modern, zjistíme, že jsou tvarově odlišné. Typ original, a to jak ráže .45, tak i .54 je kratší, s ostrou špičkou, a delší osazenou patou pro zalisování do nábojnice. Už jen pohled na tento tvar ale naznačí, že nebude mít nijak oslnivé balistické vlastnosti. Vodicí plocha je krátká, těžiště posunuto dozadu, a v kombinaci s rychlým vývrtem 1:18“, který má hlaveň pušky ráže .45, se o nějaké přesné střelbě na dlouhé vzdálenosti vůbec nedá hovořit. Střela typu original, ráže .45, se svou krátkou vodicí plochou neudrží v drážkách rychlého vývrtu, strhne se, a po opuštění hlavně se navíc začne projevovat její nevyváženost. Střela pak dopadá na terč naplocho, zásahy jsou neuspořádané a jak již bylo poznamenáno, použití těchto střel pro střelbu na dlouhé vzdálenosti nepřipadá v úvahu.

Mnohem lepších výsledků dosáhneme, pokud pro ráži .45 použijeme střelu modern. Je delší, lépe vyvážená, se dvěma mazacími drážkami, plochou špičkou a hmotností 385 grainů (25 gramů). Vzhledem k tomu, že má tato střela stejný průměr po celé ploše 11,65 mm, je v drážkách rychlého vývrtu dobře vedena.. Pro oba typy střel, tedy original i modern,  nabízí výrobce D. Pedersoli také kokily pro ruční odlévání. Pro střelu .45 original má kokila označení USA 319 – 458, pro střelu .45 modern USA 317 – 458. Pro zadovky se všeobecně doporučují tvrdší slitiny olova.

Co se týče ráže .54, zde je situace odlišná. Střela .54 original má sice podobný tvar jako .45 original, je ale delší, s větším průměrem, hmotností 450 grainů (29,2 gramů) a co je zásadní – pušky Sharps v ráži .54 mají pomalejší vývrt 1:48“, ve kterém nemá střela typu original, tak vysokou tendenci ke stržení. Proto Sharpska v ráži .54 není tak choulostivá na výběr střel. Střela .54 original má odstupňovaný průměr, to znamená, že první, (přední) kroužek je veden pouze v polích (nezařezává se do drážek), slouží pouze k navedení střely do vývrtu. Druhý, (prostřední) kroužek má průměr 13,55 mm a je částečně zařízlý do drážek. Poslední, (zadní) kroužek má již plný průměr hlavně v drážkách.

Pokud se použije střela typu modern, odlitá z tvrdší slitiny olova, jsou výsledky v terči přímo excelentní. Tato střela má téměř ideální tvar pro použití v hlavni, se stoupáním drážek 1:48“, jedná se v podstatě o takový těžký letící knedlík. Střela modern má první kroužek průměru 13,45 mm, druhý 13,55 mm a poslední (zadní) kroužek 13,75 mm. Je tedy všemi třemi kroužky zařízlá v drážkách, i když první dva jen částečně.. Má plochou špičku a její váha je 525 grainů  (34 gramů). Tato střela je vhodná i pro výrobu papírové patrony. Pro oba typy střel nabízí Pedersoli rovněž kokily, pro typ .54 original má kokila číslo USA 319 – 541, pro typ .54 Modern USA 317 – 541.

Při výrobě papírových patron v kombinaci se střelou modern, funguje velmi dobře černý prach Vesuvit A1  2Fg, další alternativou může být kompresní střela typu Lorenz, pro kterou je vhodný rychleji hořící černý prach Vesuvit LC 3Fg. Střela Lorenz v ráži .54 má dvě mazací drážky a její hmotnost je 444 grainů (28,8 gramu).

Co se týče postupu výroby papírových patron pro perkusní pušku Sharps, spousta ukázek je na internetových stránkách. Platí tu jedna zásada a to správný výběr kvalitních komponentů pro výrobu, které musí být plně spalitelné. Další zásadou je, aby papírová patrona přesně vyplňovala celou nábojovou komoru hlavně. Černý prach nesmí mít kolem sebe žádný volný prostor. Pokud se laborují nižší terčové dávky prachu, zbytek lze dosypat krupicí.

Příprava kovových nábojů pro perkusní Sharps, je oproti výrobě papírových patron o mnoho jednodušší. Zde je namístě podotknout, že se nejedná o náboj jako takový, nýbrž o kovovou kartuši s oddělenou roznětkou. Místo zápalky je ve středu nábojnice přímý šlehový kanálek, do kterého je usměrněn zážeh od perkusní zápalky.

Pro precizní kompletaci kovových nábojů perkusní Sharps, ať už ráže .45, nebo .54, slouží velmi jednoduchý šroubový lis české výroby, který spolu s puškami rovněž nabízí pražská prodejna westernových zbraní Dave Western Guns. Lis má velmi malé rozměry, může být přenášen spolu s puškou a kompletaci nábojů lze provádět i na střelnici. Zákazník si zde může vybrat model, který je určen pro konkrétní typ střely - original nebo modern. Může si také vybrat  materiál, ze kterého je lis vyroben - nerezová ocel nebo mosaz.

Vlastní lis je zkonstruován tak, že při lisování nijak nedeformuje střelu, každá je zalisována stejným tlakem a celkové délky kompletních nábojů jsou automaticky kalibrovány v toleranci 0,1 mm. Stejná délka kovových nábojů je velmi důležitá, při zasunutí náboje do nábojové komory se musí střela opřít o přechodový kužel v hlavni. V této pozici musí být zadní část náboje přesně zarovnána s nábojovou komorou. Pokud zadní část náboje přečnívá, nelze zavřít závěr, pokud je příliš utopená, zážeh od perkusní zápalky není přímo naveden do zátravky v nábojnici a je problém s odpálením náboje.

Kompletace náboje probíhá tak, že nejprve do nábojnice nasypeme černý prach hrubší zrnitosti – ideálně 2Fg, aby jeho horní úroveň byla přibližně 3 mm pod horní úrovní nábojnice. Poté s nábojnicí několikrát lehce poklepeme o tvrdou podložku, aby se prachová zrna v nábojnici lépe změstnala. Rozdíl, o který prach poklesne, dosypeme na původní úroveň. Nábojnici s prachem vložíme do plastové vložky ve spodní části lisu. Na nábojnici posadíme střelu a šroubováním vrchní, matricovou částí, střelu zalisujeme. Důležité je, aby nábojnice byla černým prachem zcela vyplněna a aby prach byl zalisováním střely mírně stlačen. Aby zrna černého prachu nevypadávala z nábojnice zátravkovým kanálkem je vhodné tento přelepit např. záslepkou na terče. Před střelbou tyto záslepky strhneme. Další možností je, před nasypáním prachu vložit do nábojnice vystřižené kolečko porézního papírku ( např. z čajového sáčku ), potom se již z vnější strany nábojnice nemusí nic lepit. Zážeh od perkusní zápalky tento papírek snadno propálí.

Někteří majitelé pušek Sharps si stěžují na jistou nespolehlivost odpalu, zvláště pak při  střelbě kovovými nábojnicemi. Zde je namístě znovu upozornit na správný výběr kvalitních komponentů pro kompletaci nábojů. Pušky Sharps testuje výrobce pouze s černým prachem Swiss. S Vesuvitem LC – 3Fg jsou jisté problémy. Jeho zrna jsou totiž grafitována a má tedy nižší citlivost zápalu. Jisté zvýšení spolehlivosti odpalu může přinést použití černého prachu Vesuvit A1, který má zrnitost 2Fg – tedy vhodnější pro pušky od ráže .45 a výše, jehož zrna grafitována nejsou. Černý prach Swiss rovněž grafitován není a proto je mnohem citlivější na zápal. Zátravkový kanál u Sharps je dlouhý a ještě dvakrát lomený. Proto je více než důležité při střelbě kovovými náboji používat kvalitní prach ( tedy nejlépe Swiss No.3  2Fg ) a zápalky     ( nejlépe šestikřídlé RWS No.1218 ). Jak již bylo také uvedeno, kompletní kovový náboj musí být délkově zkalibrován tak, aby jeho zadní část nebyla v nábojové komoře utopena, ale přesně zarovnána s nábojovou komorou. Při splnění této podmínky je pak zážeh od perkusní zápalky přesně naveden do zátravkového kanálku nábojnice.

Protože je černý prach Swiss několikanásobně dražší než Vesuvit, spoustu střelců nákup tohoto prachu odradí. Jenže aby Sharps při používání kovových nábojů 100% fungovala, je skutečně nutné plnit tyto náboje kvalitním černým prachem. Jisté snížení nákladů může přinést řešení, kdy na dno nábojnice nasypeme malé množství černého prachu Swiss 2Fg a zbytek nábojnice dosypeme Vesuvitem A1. Zážeh od perkusní zápalky snadno iniciuje Swiss, od kterého již Vesuvit zahoří bez problému. Tento návod je určen především těm, kteří mají při střelbě kovovými náboji problém s odpalem.

Pokud se rozhodneme, že budeme střílet pouze papírové náboje, tam jsou jisté úpravy pušky nutné. Jedná se ale prakticky pouze o výměnu závěrové destičky za destičku jiného tvaru pro papíráky. Někteří střelci si nechávají vyrobit i nový zátravkový šroub z nerezové oceli s lepší geometrií, který lépe využívá potenciál perkusní zápalky. Protože papírový náboj nemá žádný zátravkový kanálek a cesta zážehu od perkusní zápalky je tak mnohem jednodušší, lze pro plnění papírových nábojů používat i český Vesuvit. Při laboraci se střelou .54 modern Vesuvit A1 s hrubší zrnitostí 2Fg, při laboraci s kompresní střelou Lorenz, rychleji hořící Vesuvit LC zrnitosti 3Fg.

Ať už se jedná o kovové náboje, nebo papírové patrony, pro správnou funkci celé zbraně musí být jejich střely vždy mazány. Každý má na typ maziva svůj vlastní recept, pro začátek může být jednou z možností zakoupení originálního maziva na střely, které k puškám nabízí výrobce D. Pedersoli. Další možností může být použití obyčejného jeleního loje. Tento zahřejeme např. v malé plechové nádobě na teplotu, při níž se jeho tuhý stav změní na tekutý. Uchopíme kompletně sestavený náboj a do taveniny ponoříme pouze střelu. Po vyjmutí lůj na střele rychle tuhne. Tento postup lze opakovat, při každém dalším ponoření je vrstva loje na střele silnější. Větší vrstva mazání, zvláště pak nevhodného, může mít ale paradoxně opačný efekt. Spálené zbytky přebytečného maziva mohou omezovat funkci celého závěrového mechanismu i plovoucí nábojové komory.

Pro vyšší komfort při střelbě, nabízí italský výrobce D.Pedersoli k puškám Sharps stavitelná dioptrická hledí a tunelové mušky s výměnnými planžetami. Dioptrická hledí jsou nabízena od jednoduchých verzí, až po mikrometricky seřiditelné modely, (např. 3“ model s označením USA 431), pro střelbu na dlouhé vzdálenosti. K těmto je možno doplnit i okulár s nastavitelnými clonami (např. USA 463). Pro ještě preciznější střelbu nabízí Pedersoli k puškám Sharps dobový puškohled Malcolm (USA 508-6) a k němu i velmi kvalitní montáž, mikrometricky seřiditelnou jak vertikálně, tak i horizontálně. Zde je třeba podotknout, že potenciál pušky Sharps je skutečně veliký. S těmito puškami se soutěží na vzdálenosti až 1000 yardů (900 m). Aby bylo dosaženo špičkových výsledků, v našich podmínkách třeba jen na 100 metrů, je třeba načerpat spoustu technických znalostí a dovedností, jenž povedou ke spolehlivé funkci této zbraně. Žádná teorie se ale nevyrovná tomu, když se na vlastní oči vidí skutečné závody ve střelbě z pušek Sharps,  jako např. Sharpshooter day ve Velvarech. Poté se střelba z této pušky stane opravdovým, neopakovatelným zážitkem.

 Autor textu: Miloslav Huňat, foto: Miloslav Huňat

Zpět